הזזת תוואי דרך, עילוט

תוכנית ג/ 10965

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הזזת תוואי דרך, עילוט
מספר: ג/ 10965
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הזזה חלקית תוואי דרך להולכי רגל המהווה שינוי
לתכנית מס' ג / 7215 (מאושרת) .ובהתאם למה שקיים
בשטח.
הקלה בקו בנין קדמי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק31
17501חלק8841
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/09/1998