הזזת תוואי דרכים להולכי רגל, שינוי למתאר, ריינה

תוכנית ג/ 10488

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הזזת תוואי דרכים להולכי רגל, שינוי למתאר, ריינה
מספר: ג/ 10488
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הזזת תוואי דרכים להולכי רגל המהווה שינוי לתכנית
מס' ג / 5507 ובהתאם למה שקיים בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק12, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1998תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. עמוד: 736. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים16/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 16/10/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה13/05/1998
קבלת תכנית06/01/1998