הזזת תוואי חלק מכביש מס' 6 לרוחב 21 מטר - ירכא

תוכנית ג/ 11036

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הזזת תוואי חלק מכביש מס' 6 לרוחב 21 מטר - ירכא
מספר: ג/ 11036
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הזזת חלק מכביש מס' 6 מבנינים החודרים לכביש כך שיש
אר רוחב של 12 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18923חלק10-13, 15, 34, 96
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/06/1999
קבלת תכנית16/11/1998