הזרוע הצפונית של המע"ר

תוכנית תא/ 2774

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הזרוע הצפונית של המע"ר
מספר: תא/ 2774
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת תשתית עירונית, הכוללת פתוח דרכים, שצ"פים, שבילים ומעברי הולכי רגל ותשתיות אחרות, ליצירת תנאים סביבתיים אשר יאפשרו פיתוח עתידי של אזור הזרוע הצפונית של המע"ר - דופן האיילון (להלן: המתחם) כמרכז עסקים ראשי (להלן: מע"ר), כל זאת על-ידי:
א. שיפור והרחבת מערכת הדרכים הקיימת על ידי:
א.1. שינוי יעוד מ"אזור תעשיה,, "שצ"פ", "שצ"פ כלול בדרך" ו"אזור לתכנון בעתיד" ל"דרך" ול"שצ"פ מעל דרך תת-קרקעית".
א.2. קביעת זיקות הנאה למעברים לכלי רכב, תשתיות והולכי רגל בתחום התכנית.
2. לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורטת "G", אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתנה בי.פ. מס' 1907 מיום 11.6.64, את תכנית מפורטת 225, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתנה הי.פ. מס' 813 מיום 17.1.61, את תכנית מפורטת 676, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתנה בי.פ. מס' 1326 מיום 29.12.66, את תכנית מפורטת 1205, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתנה בי.פ. מס' 1912 מיום 19.4.73, את תכנית מפורטת 1043, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתנה בי.פ. מס' 1514 מיום 20.3.69, את תכנית מפורטת 1386, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתנה בי.פ. מס' 1750 מיום 26.8.71, על שינוייהן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
רחוב דרך בגין מקניון עזריאלי ועד רח' על פרשת דרכים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6110חלק48, 93, 96, 99, 10231, 34, 42, 44-45, 88, 90-91, 94, 97, 100-101, 363-372, 376-377, 379-383, 385
7093חלק1, 4, 10, 197, 304
7101חלק1-4
7106חלק341-2, 4-5, 31-33, 35-36, 39-44, 46-50
7110חלק1, 14, 32, 161, 283
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1386שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטתשינוי
תוכניתתא/ 1205תכנית מפורטתץ מס' 1205שינוי
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043שינוי
תוכניתתא/ 225תכנית מס' 225שינוי
תוכניתתא/ 676תכנית מס' 676שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4302. שנה עברית: התשסה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 12. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/02/2000
קבלת תכנית01/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54014/07/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות86510/01/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85002/08/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82629/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82422/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82315/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82208/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82101/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות79807/07/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות78410/02/2003