הזרע ג'נטיקס ברורים - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 128)

תוכנית ד/ 694

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הזרע ג'נטיקס ברורים - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 128)
מספר: ד/ 694
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביעול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים
ג. ביטול בוכנית בינין ערים מס'....
ד. ביטול דרכים וחווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
503חלק25-34
504חלק8-12
2200חלק41-43, 61
2201חלק9, 26
2203חלק7, 49, 53
2211חלק20
2212חלק54-55
2227חלק16, 32
2228חלק22-23
2229חלק41
2230חלק30, 33
2231חלק43-44
2232חלק54
2233חלק26, 41-42, 45
2234חלק28, 32-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1970תאריך פרסום: 27/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1655. עמוד: 2786. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/1970תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1970
פרסום להפקדה ברשומות19/03/1970תאריך פרסום: 19/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1611. עמוד: 1600. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1970
קבלת תכנית15/12/1969