החוויה הגלילית מרכז לימודי ואירוח ביבניאל

תוכנית ג/ 19240

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: החוויה הגלילית מרכז לימודי ואירוח ביבניאל
מספר: ג/ 19240
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי הקרקע מחקלאי לתיירות ונופש אורחן חוויה הגלילית יבניאל

עיקרי ההוראות:
שינוי יעודי הקרקע מחקלאי לתיירות
שינוי יעוד הקרקע מחקלאי לדרך ושטח לתכנון בעתיד
קביעת זכויות בניה
קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17359חלק56-57, 59-6032, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/04/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2011
קבלת תכנית03/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100413/04/2011