החזרת תיק ערר סגור (בט/ 04/ 6060) לועדת הערר ע"י בית המשפט העליון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים בט/ 08/ 96083

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: החזרת תיק ערר סגור (בט/ 04/ 6060) לועדת הערר ע"י בית המשפט העליון
מספר: בט/ 08/ 96083
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החזרת תיק ערר סגור (בט/ 04/ 6060) לועדת הערר ע"י בית המשפט העליון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2001חלק6, 16-22, 25
2002חלק15-20, 22
2004חלק1-13
2006חלק1-5, 17
2024חלק4-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/04/2010