החכרת שטח תת קרקעי מתחת לכיכר ציבורית (השעות היפות) ג' 7003 ח' 5

בקשה ועדה מקומית 266/ 34/ 3/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: החכרת שטח תת קרקעי מתחת לכיכר ציבורית (השעות היפות) ג' 7003 ח' 5
מספר: 266/ 34/ 3/ 50
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7003חלק5