החלטה ועדה מחוזית דרום לתכנית 5/ 03/ 104/ 63 - באר שבע רח' האורגים

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: החלטה ועדה מחוזית דרום לתכנית 5/ 03/ 104/ 63 - באר שבע רח' האורגים
מספר: 09/ 25
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 104/ 63רחוב האורגים - באר שבעערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201002327/05/2010