החלפת אזור מבני משק באזור תעשייה

תוכנית חש/ מק/ 31/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: החלפת אזור מבני משק באזור תעשייה
מספר: חש/ מק/ 31/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. החלפת יעוד אזור משק באזור תעשיה ולהפך על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה.

ב. קביעת הוראות בינוי.

ג. הוספת שטחים עיקריים בסך 6% משטח המגרש.

ד. התכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיפים 62.א (א) (1), 62.א (א) (5) 62.א (9) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןשפייםשפיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8936חלק35, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2008תאריך פרסום: 30/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5825. עמוד: 3695. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2007תאריך פרסום: 24/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5683. עמוד: 3240. שנה עברית: התשסז .