החלפת גדר רשת בתחום תחנת הכוח רידינג של חברת חשמל

בקשה ועדה מקומית 3627/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: החלפת גדר רשת בתחום תחנת הכוח רידינג של חברת חשמל
מספר: 3627/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להחלפת גדר קיימת בתחום שצ"פ עבור מתקני תחנת כח רידינג של חברת חשמל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5534חלק26
6634חלק31, 55
6635חלק225-226, 232
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5626/03/2007