החלפת ייעדים רח' הגליל, טבריה

תוכנית טה/ מק/ 2855/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת ייעדים רח' הגליל, טבריה
מספר: טה/ מק/ 2855/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית מפורטת ג/ 2855
החלפת יעדים משפ"פ למסחר.

עיקרי ההוראות:
שינוי לתכנית מפורטת ג/ 2855
החלפת יעדים משפ"פ למסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15026חלק148, 86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2855שיקום שכונות מימוניה אחוה ומווארס -טבריהשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4337. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1986. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2011. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012