החלפת מגרשים חקלאיים משקיים עם שטח חקלאי

תוכנית ד/ 704/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת מגרשים חקלאיים משקיים עם שטח חקלאי
מספר: ד/ 704/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת מגרשים חקלאיים משקיים עם שטח חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהתלמי יחיאל

תיאור המיקום:
תלמי יחיאל

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/1978תאריך פרסום: 20/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2414. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות19/07/1977תאריך פרסום: 19/07/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית18/07/1977