החלפת מיקום בין מגרשים 96 המיועד למסחרי ן - 75 המיועד למבני ציבור

תוכנית אל/ מק/ 195/ 6/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת מיקום בין מגרשים 96 המיועד למסחרי ן - 75 המיועד למבני ציבור
מספר: אל/ מק/ 195/ 6/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת מיקום בין מגרשים 96 המיועד למסחרי ו-75 המיועד למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרש"י
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5757חלק18
5758חלק67
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2005תאריך פרסום: 31/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5449. עמוד: 123. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2004תאריך פרסום: 05/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5319. עמוד: 3581. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200410130/09/2004