החלפת מיקום בין תאי שטח ממגורים בישוב כפרי לבין מגורים א' - מושב נטועה

תוכנית מג/ מק/ 2011/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת מיקום בין תאי שטח ממגורים בישוב כפרי לבין מגורים א' - מושב נטועה
מספר: מג/ מק/ 2011/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מיקום בין תאי שטח ביעוד מגורים בישוב כפרי לתאי שטח ביעוד מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
שינוי בין ייעודי קרקע (מגורים בישוב כפרי, מגורים א', פרטי פתוח, קרקע חקלאית ודרך), ללא שינוי בשטח הכולל בכל יעוד קרקע.
זוהי תכנית איחוד וחלוקה כהגדרתה בסעיף 62א(א)1.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19692חלק5-9
19693חלק39, 66
19718חלק1
19727חלק1, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16504שינוי הגדרות ממגרשים לנחלות , מושב נטועהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5720. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1241. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101428/11/2011