החלפת עמוד תאורה קיים לעמוד תאורה בגובה 20 מ' עליו מותקנות אנטנות סלקום

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 056/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: החלפת עמוד תאורה קיים לעמוד תאורה בגובה 20 מ' עליו מותקנות אנטנות סלקום
מספר: 056/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת עמוד תאורה קיים לעמוד תאורה בגובה 20 מ' עליו מותקנות אנטנות סלקום + 3 ארונות תקשורת בחיפוי פח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקבשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10602חלק1