החלפת קו סניקה וסילוק מבית אורן

בקשה ועדה מקומית 008/ 31/ ב/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: החלפת קו סניקה וסילוק מבית אורן
מספר: 008/ 31/ ב/ 24
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבית ארן
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201100927/07/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34201100506/07/2011