החלפת שטחים בייעוד חקלאי ומגורים בנחלה 78 , מושב ציפורי

תוכנית יז/ מק/ 10820/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים בייעוד חקלאי ומגורים בנחלה 78 , מושב ציפורי
מספר: יז/ מק/ 10820/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי מיקומם היחסי של שטחים בייעוד מגורים וחקלאי בנחלה 78 , מבלי לשנות את גודלם, במטרה להכליל את מבנה המגורים בתחום השטח שבייעוד מגורים .

עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים בייעוד חקלאי ומגורים ע"י איחוד וחלוקה מבלי לשנות את הוראות תכנית ג/ 10820 שבתוקף , התכנית בסמכות ועדה מקומית .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלצפורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17653חלק3, 8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10820שינויים בנחלות 43, 55, 78 במושב ציפורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006