החלפת שטחים בין מגורים ומבנה ציבור, יוקנעם עילית

תוכנית גנ/ 15445

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים בין מגורים ומבנה ציבור, יוקנעם עילית
מספר: גנ/ 15445
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
החלפת שטחי ציבור ומגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
שנוי יעוד ממבנה ציבור למגורים מיוחד ושינוי ייעוד ממגורים א' למבנה ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11083חלק7
11835חלק27-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4340שכ' מגורים רמת יוקנעםשינוי
תוכניתג/ 11681שנוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' ומסחרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4764. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית21/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1601.
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/06/2005
קבלת תכנית16/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601021/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500413/07/2005