החלפת שטחים בין מעבר ציבורי לשטח מסחרי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5473

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: החלפת שטחים בין מעבר ציבורי לשטח מסחרי
מספר: תא/ 03/ 5473
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטחים בין מעבר ציבורי לשטח מסחרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהירקון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6966חלק58
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307810/11/2003