החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים

תוכנית חכ/ מק/ 4/ ח/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים
מספר: חכ/ מק/ 4/ ח/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים .

עיקרי הוראות התכנית:
- החלפת שטחים בין שצ"פ ומגורים ללא שינוי בגודל המגרשים.
- שינוי קו בניין קדמי, באופן נקודתי, מ- 5 מ' ל- 2.5 מ', עפ"י המבנה הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12046חלק32, 34, 36
12047חלק
12048חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 4/ חשכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2008תאריך פרסום: 16/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5818. עמוד: 3465. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות29/01/2008תאריך פרסום: 29/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5771. עמוד: 1711. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה510728/01/2008