החלפת שטחים בנחלה מס' 55 - ארבל

תוכנית גת/ מק/ 4382/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים בנחלה מס' 55 - ארבל
מספר: גת/ מק/ 4382/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא שינוי סה"כ שטחים מאושרים "החלפת שטחים".
שינוי קווי בניין מאושרים.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה ללא שינוי סה"כ שטחים מאושרים "החלפת שטחים".
שינוי קווי בניין.
קביעת הוראות פיתוח ובינוי.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17334חלק55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4382מושב ארבלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012