החלפת שטחים בנחלה 4 א - מושב עופר

תוכנית חכ/ מק/ 156/ י

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים בנחלה 4 א - מושב עופר
מספר: חכ/ מק/ 156/ י
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי גבולות נחלה 4 א' ע"י אחוד וחלוקה על השטח החקלאי הצמוד.

עיקרי הוראות התכנית:
- החלפת שטחים בין יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים בנחלה ע"י אחוד וחלוקה.
- קביעת קו בנין 0 מ' בין אזור המגורים לאזור החקלאי, במקום הגדרת קו בנין
אחורי 0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
נחלה במרכז מושב עופר בחלק המזרחי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11795חלק36-37
11796חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2009תאריך פרסום: 24/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5934. עמוד: 3056. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. עמוד: 2141. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2008.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה510821/02/2008