החלפת שטחים בקריית חינוך תל שבע

תוכנית 7/ מק/ 2560

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים בקריית חינוך תל שבע
מספר: 7/ מק/ 2560
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת מיקום מגרש מס' 13 בתוך שטח קריית החינוך בתל שבע.

עיקרי ההוראות:
1. החלפת מגרשים בתכנית אחת ללא שינוי שטח של כל יעוד ויעוד לפי סעיף 62 א (א) (1).
2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39729חלק14, 24, 29
100059חלק1, 8
100398חלק82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 14קרית חינוך מיוחד - שיקום לילדי הבדואים - תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201002611/11/2010