החלפת שטחים משצ"פ למסחר וחניה (חצר המלכה)

תוכנית 8/ 02/ 101/ 76

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים משצ"פ למסחר וחניה (חצר המלכה)
מספר: 8/ 02/ 101/ 76
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שטח מסחרי ע''י שינויים ביעודי הקרקע.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור שצ''פ למסחר וחניה.
קביעת שימושים מותרים לכל יעוד קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק32, 34-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ מק/ 2060אזור תעשיה - כנות - באר טוביההתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2011
קבלת תכנית06/09/2010