החלפת שטחים ע"י איחוד וחלוקה, רח' חבצלת , עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 206/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים ע"י איחוד וחלוקה, רח' חבצלת , עפולה
מספר: עפ/ מק/ 206/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטחים על ידי איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל בכל יעוד קרקע.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקה.
- קביעת הוראות גודל מגרש שמותר להקים עליון בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16738חלק113-119129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 206עפולה שכונה צפון מערבית .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר19/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2010תאריך פרסום: 18/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6126. עמוד: 4495. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001119/09/2010