היטל השבחה בגין הקמת מערכת פוטו-וולטאית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 8102/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה בגין הקמת מערכת פוטו-וולטאית
מספר: 8102/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין הקמת מערכת ווטו-וולטאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18507חלק50
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015530/04/2012