היטל השבחה בגין תוכניות ג/704 ,ג/6695 , ג/14573

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 844/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה בגין תוכניות ג/704 ,ג/6695 , ג/14573
מספר: 844/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תוכניות ג/704 ,ג/6695 ,ג/14573

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17368חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011015/08/2011