היטל השבחה בגין תכניות ג'12614, ג'/6028

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 883/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה בגין תכניות ג'12614, ג'/6028
מספר: 883/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תכניות ג'/12614, ג'/6028

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012215/11/2011