היטל השבחה בגין תכנית ג'/6469 ו-ג'/14131

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 869/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה בגין תכנית ג'/6469 ו-ג'/14131
מספר: 869/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17060חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201005921/11/2010