היטל השבחה בגין תכנית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 10/ 8011/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה בגין תכנית
מספר: שה/ 10/ 8011/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםמרגלית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6856חלק32
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200824422/11/2010