היטל השבחה בגין תןכניות ג/3699, ג/6766

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 828/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה בגין תןכניות ג/3699, ג/6766
מספר: 828/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תוכניות ג/3699, ג/6766

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18898חלק64
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201010624/07/2011