היטל השבחה מתכנית ג/8094

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 802/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה מתכנית ג/8094
מספר: 802/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה מתכנית ג/8094

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןגבעת אבניאלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15210חלק110