היטל השבחה מתכניתג/8156 בגין הקלה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 834/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה מתכניתג/8156 בגין הקלה
מספר: 834/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה מתכנית ג/8156 עקב הקלה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק11
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003605/07/2010