היטל השבחה שלא לצורך

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 828/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: היטל השבחה שלא לצורך
מספר: 828/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיוב היטל השבחה שלא לצורך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17398חלק23