היפודרום ומרכז ספורט אזורי

תוכנית ג/ 14936

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: היפודרום ומרכז ספורט אזורי
מספר: ג/ 14936
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לאזור ספורט היפודרום למרוצי סוסים. הקצאת שטח למרכז ספורט אזורי חבר.

עיקרי התכנית:

א. פרוט ויחוד שטחים של אזור מוסדות ציבור משולב בפארק.
ב. הקצאת שטח לאזור ספורט ומסחר המיועד להקמת היפודרום למרוצי סוסים.
ג. הקצאת אזור ספורט המיועד למרכז ספורט אזורי.
ד. התוית דרכי גישה.
ה. התכנית תקבע הוראות פיתוח בשטח להכשרת מסלול מרוצים לסוסים, גישה
חניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחברחבר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20781חלק1-2, 4-5
20808חלק1, 3, 5, 8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9758אזור תעשיה חבר, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3813. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/06/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות17/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3429. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה20/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2004
קבלת תכנית26/08/2004