היתר בניה ברח' גלי תכלת 36 בהרצליה

בקשה ועדה מקומית 20010230

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: היתר בניה ברח' גלי תכלת 36 בהרצליה
מספר: 20010230
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליהגלי תכלת
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19023/07/2002