היתר בניה בשטחים ציבוריים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 114/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר בניה בשטחים ציבוריים
מספר: 114/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר בני בשטחים ציבוריים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12381חלק4