היתר לגז רחובות

בקשה ועדה מקומית מר/ רח/ רשגז/ ח/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: היתר לגז רחובות
מספר: מר/ רח/ רשגז/ ח/ 02
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמה והפעלה של רשת לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך-חברת "סופר אנ,ג'י"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - רשות רישוי למתקני גז טבעי201100527/09/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - רשות רישוי למתקני גז טבעי201100305/07/2011