היתר להגבהת גובה הגדרות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51908

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר להגבהת גובה הגדרות
מספר: תא/ 04/ 51908
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר להגבהת גובה הגדרות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק414
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405822/07/2004