היתר להקמת אנטנה סלולארית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51967

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר להקמת אנטנה סלולארית
מספר: תא/ 04/ 51967
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר להקמת אנטנה סלולארית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2184חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200408608/11/2004