היתר להקמת מבנה בן 4 קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51880

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר להקמת מבנה בן 4 קומות
מספר: תא/ 04/ 51880
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר להקמת מבנה בן 4 קומות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושלוש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7112חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406029/07/2004