היתר להקמת מחסן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5194

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר להקמת מחסן
מספר: תא/ 04/ 5194
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר להקמת מחסן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6971חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200401804/03/2004