היתר להקמת מתקן שידור קטן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5474

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר להקמת מתקן שידור קטן
מספר: תא/ 03/ 5474
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר להקמת מתקן שידור קטן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושמחה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6135חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307810/11/2003