היתר למניעת סכנות ע"י תמיכת יסודות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 151/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר למניעת סכנות ע"י תמיכת יסודות
מספר: 151/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר למניעת סכנות ע"י תמיכת יסודות+חפירות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18934חלק23
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200809808/09/2009