היתר למתקן תקשורת קטן ע"ג עמוד תאורה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5484

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר למתקן תקשורת קטן ע"ג עמוד תאורה
מספר: תא/ 03/ 5484
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר למתקן תקשורת קטן ע"ג עמוד תאורה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6138חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200309122/12/2003