היתר לשימוש חורג לאחסנת מוצרי מזון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5418

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשימוש חורג לאחסנת מוצרי מזון
מספר: תא/ 03/ 5418
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשימוש חורג לאחסנת מוצרי מזון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוברודצקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6769חלק54
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307108/10/2003