היתר לשימוש חורג למוסך

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5467

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשימוש חורג למוסך
מספר: תא/ 03/ 5467
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשימוש חורג למוסך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך בר-לב חיים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307530/10/2003