היתר לשימוש חורג לעסק למתכת (במקום קיימת סככה בילתי חוקית)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5610

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשימוש חורג לעסק למתכת (במקום קיימת סככה בילתי חוקית)
מספר: תא/ 05/ 5610
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשימוש חורג לעסק למתכת (במקום קיימת סככה בילתי חוקית)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7057חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602629/03/2006