היתר לשימוש חורג לקיוסק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5479

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: היתר לשימוש חורג לקיוסק
מספר: תא/ 03/ 5479
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשימוש חורג לקיוסק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהברזל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308017/11/2003